Mars en Mercurius

Dit jaar voor het eerst verwelkomen wij ook leden van Mars en Mercurius op de St. Joris Rally. Mars en Mercurius is een selecte en actieve (Europese) vereniging waar (uitsluitend) oud- en reserve-officieren van de Krijgsmacht lid van zijn of kunnen worden. Het is een Businessclub waar de leden een netwerk delen en onderhouden op basis van hun ervaringen vanuit een verantwoordelijke positie in het maatschappelijk- en/of bedrijfsleven.